Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KÜLTÜREL MİRAS VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

Kuruluş

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı kurularak yüksek lisans programına öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi alanında ( Bilim Uzmanı ) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Anabilim dalımızın çalışma alanları Türk Halk Bilimi, Coğrafya, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Turizm gibi alanları kapsamaktadır. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde kültürel miras ve yönetimi alanında çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer uzman olarak yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
PÇ-4 Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-5 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ-6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
PÇ-7 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ-8 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve takım çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
PÇ-10 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ-11 Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
PÇ-12 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-14 Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
PÇ-15 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ-16 Alanıyla ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar ve ikinci kişilere normlara uygun olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, yazılı ve görsel medyada, turizm ve pazarlama alanında ve diğer kamu kurumlarında uzman olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 521 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
KMY 501 KÜLTÜR YÖNETİMİNDE TARTIŞMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
KMY 503 KÜLTÜREL MİRAS MEVZUATI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 504 TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
KMY 522 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
KMY 502 KÜLTÜR POLİTİKASINA GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 803 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
KMY 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 804 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
KMY 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 511 KENT ARKEOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 519 KİMLİK, BELLEK VE KÜLTÜR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 517 KÜLTÜR EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 513 KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE EDEBİ ÜRETİM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 505 KÜLTÜR KURUMLARINDA İŞLETME 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 509 KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA SERGİLEME TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 507 KÜRESELLEŞME: KENT, KÜLTÜR, MİRAS 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KMY 515 PROJE OLUŞTURMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KMY 516 KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEME UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 514 KÜRESEL İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 508 MÜZELER VE ÇAĞDAŞ SANATLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 506 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZECİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 520 TARİHİ MEKANLARIN YENİDEN FONKSİYONLANDIRILMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 512 TURİZM COĞRAFYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 510 TURİZM PAZARLAMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KMY 518 TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜREL DEĞİŞİMLERE YAKLAŞIMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Mezuniyet Şartları


Çalışma Şekli


Bölüm Olanakları


Adres ve İletişim Bilgileri