Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29 Mayıs 2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi gazete’de ilanı ile yürürlüğe girmesi sonucu kurulmuştur. 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında İktisat Anabilim dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

İktisat yüksek lisans programına başvurabilmek için; en az 55 (eşit ağırlık) ALES puanına sahip olunması gerekir. Lisans not ortalamasının ise, 100 üzerinden 60.10; 4 üzerinden 2.29 olması gerekmektedir. İktisat tezli yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için; eşit ağırlık puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve adayların ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. Belirlenen kontenjana göre, en yüksek puandan başlamak üzere bir başarı sıralaması yapılır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Muafiyet işlemleri ilgili yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/8d3392bd9fd73394a41357ab63c82570/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İktisat bölümünün lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 90 AKTS karşılığı ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İKTİSAT alanında yüksek lisans diploması verilir.


Program Profili

Bu programın temel amacı, mesleki alanda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının kavranmasını sağlamaktır. Lisans programından sonra sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistiki yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirme, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman iktisatçı olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmak ve akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak hedeflemektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
PÇ-17 Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar.
PÇ-18 Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur.
PÇ-19 İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.
PÇ-20 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.

Mezunların İstihdam Profili

Bu bölümden mezun olan örgenciler “İktisat Bilim Uzmanı” unvanı almaktadırlar. Mezunlar, almış oldukları eğitime bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin söz konusu olduğu tüm sektörlerde istihdam edilebilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'den geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
İKT-505 İLERİ MAKROİKTİSAT I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
İKT-503 İLERİ MİKROİKTİSAT I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEC-I Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
İKT-506 İLERİ MAKROİKTİSAT II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
İKT-504 İLERİ MİKROİKTİSAT II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
SEC-II Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 15
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
İKT-801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
İKT-802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-535 BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-537 BİLGİ VE TEKNOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-507 İLERİ EKONOMETRİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-529 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 5
İKT-511 POLİTİK İKTİSADIN EVRİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-531 SAĞLIK EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 5
İKT-515 SANAYİ EKONOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-531 SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-527 TOPLUM VE EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-509 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-513 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-533 ULUSLARARASI TİCARET 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
İKT-529 UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
İKT-526 BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-514 BÖLGESEL İKTİSADİ KALKINMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-510 ÇAĞDAŞ İKTİSADİ AKIMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-516 DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-524 ENERJİ POLİTİKALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-518 FİNANSAL EKONOMİK ANALİZ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-520 İKTİSATTA YÖNTEM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-508 İLERİ EKONOMETRİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-538 KURUMSAL İKTİSAT 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-532 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-522 UYGULAMALI PANEL VERİ ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-512 YENİ BÜYÜME TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
İKT-534 YENİLİK YÖNETİMİ VE VERİ ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

İktisat Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez çalışmasına başlamadan önce, toplam 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 9 adet dersi ve anabilim dalı seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Birbirini izleyen dört yarıyılın sonunda kredili dersler ile anabilim dalı seminer dersinden başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.


Çalışma Şekli

Tam zamanlı.


Bölüm Olanakları

Anabilim dalında eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümde dersler 25 kişilik kapasiteye ve projeksiyon ekipmanına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuarından ücretsiz faydalanabilmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel +90-384 / 2281110 - 2281004 Fax +90-384 / 2152010 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16043 E-mail: serdarozturk@nevsehir.edu.tr Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü Prof . Dr. Serdar ÖZTÜRK Tel +90-384 / 2281110 – 2281004/ 16043 E-mail serdarozturk@nevsehir.edu.tr